30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: transpordi- ja turismikomisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Arvamuse koostaja: Verónica Lope Fontagné

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 271kWORD 143k
Õigusalane teave