30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
LAUSUNTO
työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalta
liikenne- ja matkailuvaliokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Valmistelija: Verónica Lope Fontagné

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 277kWORD 145k
Oikeudellinen huomautus