30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
MIŠLJENJE
Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja
upućeno Odboru za promet i turizam
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1071/2009 i Uredbe (EZ) br. 1072/2009 radi njihova prilagođavanja kretanjima u sektoru
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Izvjestiteljica za mišljenje: Verónica Lope Fontagné

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 264kWORD 138k
Pravna napomena