30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
għall-Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1071/2009 u r-Regolament (KE) Nru 1072/2009 bl-għan li jiġu adattati għall-iżviluppi fis-settur
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Rapporteur għal opinjoni: Verónica Lope Fontagné

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 308kWORD 96k
Avviż legali