30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Commissie vervoer en toerisme
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Rapporteur voor advies: Verónica Lope Fontagné

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 287kWORD 145k
Juridische mededeling