30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
dla Komisji Transportu i Turystyki
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Verónica Lope Fontagné

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 293kWORD 147k
Informacja prawna