30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru transport și turism
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Raportoare pentru aviz: Verónica Lope Fontagné

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 290kWORD 145k
Notă juridică