30.4.2018
EMPL_AD(2018)615233
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för transport och turism
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))
Föredragande av yttrande: Verónica Lope Fontagné

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 276kWORD 146k
Rättsligt meddelande