4.5.2018
EMPL_AD(2018)615267
STANOVISKO
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci
pro Výbor pro dopravu a cestovní ruch
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU
(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Zpravodajka: Martina Dlabajová

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 258kWORD 138k
Právní upozornění