4.5.2018
EMPL_AD(2018)615267
UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Transport- og Turismeudvalget
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren
(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))
Ordfører for udtalelse: Martina Dlabajová

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 247kWORD 134k
Juridisk meddelelse