27.9.2019
EMPL_AD(2019)639697
UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
til Budgetudvalget
om forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020
(2019/2028(BUD))
Ordfører for udtalelse: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 137kWORD 71k
Juridisk meddelelse