27.9.2019
EMPL_AD(2019)639697
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))
Arvamuse koostaja: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 135kWORD 73k
Õigusalane teave