27.9.2019
EMPL_AD(2019)639697
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentė: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 146kWORD 72k
Teisinis pranešimas