27.9.2019
EMPL_AD(2019)639697
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
għall-Kumitat għall-Baġits
dwar l-abbozz ta' baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur għal opinjoni: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 150kWORD 71k
Avviż legali