27.9.2019
EMPL_AD(2019)639697
ADVIES
van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 138kWORD 71k
Juridische mededeling