27.9.2019
EMPL_AD(2019)639697
OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
dla Komisji Budżetowej
w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020
(2019/2028(BUD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 153kWORD 74k
Informacja prawna