27.9.2019
EMPL_AD(2019)639697
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru bugete
referitor la proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2020
(2019/2028(BUD))
Raportoare pentru aviz: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 147kWORD 74k
Notă juridică