27.9.2019
EMPL_AD(2019)639697
STANOVISKO
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci
pre Výbor pre rozpočet
k návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2020
(2019/2028(BUD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Lucia Ďuriš Nicholsonová

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 149kWORD 73k
Právne oznámenie