1.10.2015
EMPL_AM(2015)567838
Проектостановище
Юта Щайнрук
(PE560.716v02-00)
„Към Акт за цифровия единен пазар“
(2015/2147(INI))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1143kWORD 828k
Правна информация