7.7.2017
EMPL_AM(2017)607984
Проектодоклад
Хави Лопес
(PE606.008v01-00)
Борбата срещу различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на работни места и на растежа
(2016/2269(INI))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1616kWORD 235k
Правна информация