26.7.2017
EMPL_AM(2017)608139
Проект на становище
Дирдре Клун
(PE607.885v01-00)
Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 г. - всички раздели
(2017/2044(BUD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 677kWORD 76k
Правна информация