1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
ИЗМЕНЕНИЯ
25 - 273
Проект на становище
Вероника Лопе Фонтане
(PE615.233v01-00)
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1459kWORD 218k
Правна информация