1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
ÆNDRINGSFORSLAG
25 - 273
Udkast til udtalelse
Verónica Lope Fontagné
(PE615.233v01-00)
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i sektoren
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1059kWORD 197k
Juridisk meddelelse