1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
MUUDATUSETTEPANEKUD
25-273
Arvamuse projekt
Verónica Lope Fontagné
(PE615.233v01-00)
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1071/2009 ja määrust (EÜ) nr 1072/2009 eesmärgiga kohandada neid valdkonnas toimunud arengutega
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1217kWORD 171k
Õigusalane teave