1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
TARKISTUKSET
25 - 273
Lausuntoluonnos
Verónica Lope Fontagné
(PE615.233v01-00)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1071/2009 ja asetuksen (EY) N:o 1072/2009 muuttamisesta niiden mukauttamiseksi alan kehitykseen
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1168kWORD 202k
Oikeudellinen huomautus