1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
PAKEITIMAI
25 - 273
Nuomonės projektas
Verónica Lope Fontagné
(PE615.233v01-00)
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
(COM(2017) 0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 1286kWORD 193k
Teisinis pranešimas