1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
GROZĪJUMI Nr.
25 - 273
Atzinuma projekts
Verónica Lope Fontagné
(PE615.233v01-00)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza (Regulu EK) Nr. 1071/2009 un Regulu (EK) Nr. 1072/2009, lai tās pielāgotu norisēm nozarē
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1375kWORD 175k
Juridisks paziņojums