1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
POPRAWKI
25 - 273
Projekt opinii
Verónica Lope Fontagné
(PE615.233v01-00)
Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1071/2009 i rozporządzenie (WE) nr 1072/2009 w celu dostosowania ich do zmian w sektorze
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 1325kWORD 199k
Informacja prawna