1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
AMENDAMENTELE
25 - 273
Proiect de aviz
Verónica Lope Fontagné
(PE615.233v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1071/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 1072/2009 în vederea adaptării lor la evoluțiile sectorului
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1535kWORD 217k
Notă juridică