1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
25 - 273
Návrh stanoviska
Verónica Lope Fontagné
(PE615.233v01-00)
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1436kWORD 215k
Právne oznámenie