1.2.2018
EMPL_AM(2018)616759
ÄNDRINGSFÖRSLAG
25 - 273
Förslag till yttrande
Verónica Lope Fontagné
(PE615.233v01-00)
Ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn
(COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1139kWORD 210k
Rättsligt meddelande