2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
ИЗМЕНЕНИЯ
14 - 184
Проект на становище
Жорж Бах
(PE613.532v01-00)
Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка, и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи
Предложение за регламент
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1145kWORD 222k
Правна информация