2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
14 - 184
Návrh stanoviska
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
ke změně nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů
Návrh nařízení
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1111kWORD 148k
Právní upozornění