2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
ÆNDRINGSFORSLAG
14 - 184
Udkast til udtalelse
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
Ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 for så vidt angår minimumskravene for maksimal daglig og ugentlig køretid, minimumspauser samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 for så vidt angår lokalisering ved hjælp af takografer
Forslag til forordning
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 819kWORD 206k
Juridisk meddelelse