2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
14 - 184
Σχέδιο γνωμοδότησης
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
Η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 561/2006, όσον αφορά ελάχιστες απαιτήσεις ως προς τα ανώτατα όρια για τον ημερήσιο και εβδομαδιαίο χρόνο οδήγησης, κατώτατα όρια για τα διαλείμματα και περιόδους ημερήσιας και εβδομαδιαίας ανάπαυσης, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 165/2014, όσον αφορά τον εντοπισμό μέσω ταχογράφων
Πρόταση κανονισμού
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 1158kWORD 213k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου