2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
MUUDATUSETTEPANEKUD
14-184
Arvamuse projekt
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
Määruse (EÜ) nr 561/2006 muutmine maksimaalse ööpäevase ja iganädalase sõiduaja, minimaalsete vaheaegade ning ööpäevaste ja iganädalaste puhkeperioodide miinimumnõuete osas ning määruse (EL) nr 165/2014 muutmine sõidumeerikute abil positsioneerimise osas
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 975kWORD 149k
Õigusalane teave