2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
TARKISTUKSET
14 - 184
Lausuntoluonnos
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
Asetuksen (EY) N:o 561/2006 muuttaminen siltä osin kuin on kyse päivittäistä ja viikoittaista enimmäisajoaikaa, vähimmäistaukoja sekä päivittäisiä ja viikoittaisia lepoaikoja koskevista vähimmäisvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 165/2014 muuttaminen siltä osin kuin on kyse ajopiirtureilla tapahtuvasta paikannuksesta
Ehdotus asetukseksi
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 908kWORD 181k
Oikeudellinen huomautus