2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
GROZĪJUMI Nr.
14 - 184
Atzinuma projekts
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
Regulas (EK) Nr. 561/2006 grozīšana attiecībā uz minimālajām prasībām par maksimālajiem ikdienas un iknedēļas transportlīdzekļa vadīšanas laikiem, minimālajiem pārtraukumiem un ikdienas un iknedēļas atpūtas laikposmiem un Regulas (ES) Nr. 165/2014 grozīšana attiecībā uz pozicionēšanu ar tahogrāfu palīdzību
Regulas priekšlikums
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 1121kWORD 148k
Juridisks paziņojums