2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
AMENDAMENTELE
14 - 184
Proiect de aviz
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
Regulamentul de modificare (CE) nr. 561/2006 în ceea ce privește cerințele minime referitoare la perioadele de conducere zilnice și săptămânale maxime, pauzele minime și perioadele de repaus zilnic și săptămânal și Regulamentul (UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește poziționarea prin intermediul tahografelor
Propunere de regulament
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1207kWORD 184k
Notă juridică