2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
PREDLOGI SPREMEMB
14-184
Osnutek mnenja
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
o spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 glede minimalnih zahtev za najdaljši dnevni in tedenski čas vožnje, najkrajše odmore ter dnevni in tedenski čas počitka ter Uredbe (EU) št. 165/2014 glede določanja položaja s tahografi
Predlog uredbe
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 1078kWORD 211k
Pravno obvestilo