2.2.2018
EMPL_AM(2018)616837
ÄNDRINGSFÖRSLAG
14 - 184
Förslag till yttrande
Georges Bach
(PE613.532v01-00)
Ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Förslag till förordning
(COM(2017)0277 - C8-0167/2017 - 2017/0122(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1010kWORD 178k
Rättsligt meddelande