5.2.2018
EMPL_AM(2018)616903
ÄNDRINGSFÖRSLAG
149 - 367
Förslag till yttrande
Martina Dlabajová
(PE615.267v01-00)
Tillsynskrav och särskilda bestämmelser när det gäller utstationering av förare i vägtransportsektorn
Förslag till direktiv
(COM(2017)0278 - C8-0170/2017 - 2017/0121(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 957kWORD 177k
Rättsligt meddelande