27.9.2018
EMPL_AM(2018)626995
PAKEITIMAI
20-231
Pranešimo projektas
Verónica Lope Fontagné
(PE625.203v01-00)
„Europos socialinis fondas +“ (ESF +)
Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 644kWORD 186k
Teisinis pranešimas