27.9.2018
EMPL_AM(2018)626995
GROZĪJUMI Nr.
20 - 231
Ziņojuma projekts
Verónica Lope Fontagné
(PE625.203v01-00)
Eiropas Sociālais fonds Plus (ESF+)
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 649kWORD 159k
Juridisks paziņojums