27.9.2018
EMPL_AM(2018)626995
AMENDEMENTEN
20 - 231
Ontwerpverslag
Verónica Lope Fontagné
(PE625.203v01-00)
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 674kWORD 180k
Juridische mededeling