27.9.2018
EMPL_AM(2018)626995
AMENDAMENTELE
20 - 231
Proiect de raport
Verónica Lope Fontagné
(PE625.203v01-00)
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+)
Propunere de regulament
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 785kWORD 215k
Notă juridică