27.9.2018
EMPL_AM(2018)626995
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
20 - 231
Návrh správy
Verónica Lope Fontagné
(PE625.203v01-00)
Európsky sociálny fond plus (ESF+)
Návrh nariadenia
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 689kWORD 188k
Právne oznámenie