27.9.2018
EMPL_AM(2018)626995
ÄNDRINGSFÖRSLAG
20 - 231
Förslag till betänkande
Verónica Lope Fontagné
(PE625.203v01-00)
Europeiska socialfonden+ (ESF+)
Förslag till förordning
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 630kWORD 190k
Rättsligt meddelande