26.9.2018
EMPL_AM(2018)628408
AMENDEMENTEN
527 - 768
Ontwerpverslag
Verónica Lope Fontagné
(PE625.203v01-00)
Europees Sociaal Fonds+ (ESF+)
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0382 - C8-0232/2018 - 2018/0206(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 496kWORD 212k
Juridische mededeling