PDF 478kWORD 305k

 

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

 

EMPL(2017)0830_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 30. srpna 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

30. srpna 2017, 9:00–10:00

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedsedy

3.              Schválení zápisů ze schůzí:

·           15. května 2017              PV – PE608.088v01-00

·           12. června 2017              PV – PE608.087v01-00

·           21.–22. června 2017              PV – PE607.773v01-00

4.              Provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením

EMPL/8/09423

              2017/2127(INI)              SWD(2017)0029

 

Zpravodajka:

Helga Stevens (ECR)

PR – PE608.029v01-00
DT – PE604.655v01-00

Příslušný výbor:

EMPL

 

 

Stanoviska:

CULT  –

Julie Ward (S&D)

PA – PE604.815v01-00
AM – PE607.807v01-00

 

LIBE  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

FEMM  –

Rosa Estaràs Ferragut (PPE)

AM – PE609.369v01-00

 

PETI  –

Cecilia Wikström (ALDE)

PA – PE606.231v01-00
AM – PE608.162v01-00

 

·           projednání návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 6. září 2017, 12:00

30. srpna 2017, 10:00–10:50

5.              Test proporcionality před přijetím nové regulace povolání

EMPL/8/09036

***I              2016/0404(COD)              COM(2016)0822 – C8-0012/2017

 

Zpravodajka:

Paloma López Bermejo (GUE/NGL)

PA – PE608.086v01-00

Příslušný výbor:

IMCO  –

Andreas Schwab (PPE)

PR – PE601.007v01-00
DT – PE604.616v02-00

 

·           projednání návrhu stanoviska

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 7. září 2017, 12:00

30. srpna 2017, 10:50–11:30

6.              Boj proti nerovnostem jako prostředek k podpoře vytváření pracovních míst a růstu

EMPL/8/07679

              2016/2269(INI)             

 

Zpravodaj:

Javi López (S&D)

PR – PE606.008v01-00
AM – PE607.984v01-00

Příslušný výbor:

EMPL

 

 

Stanoviska:

ECON  –

Marisa Matias (GUE/NGL)

AM – PE606.294v01-00

 

FEMM  –

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz (PPE)

AD – PE607.813v01-00

 

·           projednání pozměňovacích návrhů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 5. července 2017, 12:00

30. srpna 2017, 11:30–12:30

7.              výměna názorů s Raniou Antonopoulosovou, alternující náměstkyní řeckého ministra práce, sociálního zabezpečení a sociální solidarity, a Nicolasem Schmitem, lucemburským ministrem práce, zaměstnanosti a sociální a solidární ekonomiky, o doplňujících opatřeních na podporu členských států států s vysokou nezáměstnaností

EMPL/8/10499

·           výměna názorů

* * *

30. srpna 2017, 15:00–16:00

*** Elektronické hlasování ***

8.              Změna směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

EMPL/8/06557

***I              2016/0130(COD)              COM(2016)0248 – C8-0181/2016

 

Zpravodajka:

Marita Ulvskog (S&D)

 

Příslušný výbor:

EMPL

 

 

Stanoviska:

ENVI, ITRE, JURI, JURI (AL)

 

·           hlasování o předběžné dohodě, která je výsledkem interinstitucionálních jednání

9.              Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly

EMPL/8/09500

              2017/2044(BUD)             

 

Zpravodajka:

Deirdre Clune (PPE)

PA – PE607.885v01-00
AM – PE608.139v02-00

Příslušný výbor:

BUDG  –

Siegfried Mureșan (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           přijetí návrhu stanoviska a rozpočtových pozměňovacích návrhů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. července 2017, 14:00

*** Konec elektronického hlasování ***

30. srpna 2017, 16:00–17:00

10.              Aktuální informace koordinátora pro brexit EP Guy Verhofstadta o jednáních o brexitu

EMPL/8/10135

·           výměna názorů

30. srpna 2017, 17:00–18:00

11.              Rozvoj dovedností a zaměstnanost: učňovská příprava, stáže a dobrovolná práce

EMPL/8/10405

·           prezentace studie

30. srpna 2017, 18:00–18:30

12.              Akt v přenesené pravomoci ..., kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195 ze dne 9. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům

EMPL/8/10517

·           vystoupení Komise

13.              Příští schůze

·           28. září 2017, 14:00–17:30 (Brusel)

Právní upozornění